УЧАСТНИЦИ

Изложба: Отражения от бъдещето

Изложба "Отражения от бъдещето" - участници

Францис Хунгер

Франсис Хюнгер изследва въпроси като информационната технология, технологичните, икономическите и политически последствия от глобализацията, конфликта Изток-Запад и ролите на половете. Неговите инсталации, видеа, фотографии и уеб-базирани проекти обикновено са предшествани от дълги периоди на изследване и проучване. Освен своята артистична практика Франсис Хюнгер е ангажиран също и със собствени кураторски проекти, както и публикации по подобни теми. Рамката и фонът на тази изложба е една история на артиста. Трима протагонисти (герои), представящи различни части от нашето общество: предприемачеството, социалния критицизъм и обединените трудещи се, тръгнали на експедиция след като получават радио сигнал от непознат район. Изложбата е съставена от артифакти и обекти от този измислен свят. Като независими работи тези артифакти изграждат един емоционално наситен континуум, предаден под формата на изложба.