УЧАСТНИЦИ

Изложба: Отражения от бъдещето

Изложба "Отражения от бъдещето" - участници

"Tracing tracks", Video 10.02 min.

Катерина Апостолиду

Проследяване на следите се развива на две нива. Чрез акта на рисуване, ръцете ми като че ли проследяват пътя, който две черни риби следват, движейки се във водата. Или пък е точно обратното? Двете риби следват линиите, които ръцете ми чертаят като предопределени следи, като съдба, която не могат да избегнат. Екранът се превръща в пулсиращото поле на тази двузначност. Постепенно, размножаващите се риби изпълват пространството и правят рисунката да изчезне.

Двузначният образ поставя под въпрос способността ни да правим избори. Актът на рисуване става задължителен, докато се извършва едновременно от двете ръце и е координиран с множащата се риба.
В тази необичайна ситуация образът на рибата и връзката ѝ с акта на рисуване се използват като алегория. В крайна сметка се поставя под въпрос това дали ние сами вземаме собствените си решения или пътят на живота ни е предначертан. Дали въздействието на социалната среда, която ни оформя по много начини, предопределя нашите цели и поражения. Повторението на това действие е подобно на някакъв вид самонаказание, също като въпроса, който се повтаря непрекъснато без отговор.

K.A.