УЧАСТНИЦИ

Изложба: Отражения от бъдещето

Изложба "Отражения от бъдещето" - участници

Малко

Правдолюб Иванов

Проектът произтича от трудно преводима езикова конструкция изпползваща думите малко и много в обърнат ред. Двете фрази са толкова използвани в контрастните си значения, чепо някакъв начин изразяват нашите надежди и разочарования. Моят проект се опитва да работи с ироничните но и негативните значения, които тези фрази съдържат. Светващите и изгасващи неонови думи сменят двете фрази, но оставят думата малко постоянно светеща.

Правдолюб Иванов
Май, 2009